Algemene voorwaarden


Deze website wordt beheerd door

Resengo NV
Borsbeeksebrug 1
2600 Antwerpen

Tel. +32 (0) 3 547 02 10
hallo@resengo.com

BTW: BE 0479.650.944

 

Algemeen


Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

Indien een bepaling van deze voorwaarden niet-afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-afdwingbaarheid de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

De huidige voorwaarden zijn van toepassing op deze website evenals op alle Internet en Extranet initiatieven van Resengo NV.

Resengo NV behoudt zich het recht om de huidige voorwaarden op elk moment aan te passen, op voorwaarde dat ze de gebruikers hiervan op de hoogte brengt op deze website of via e-mail.

 

Intellectuele eigendomsrechten


De presentatie en de inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en behoren toe aan Resengo NV of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid 


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Resengo NV levert inspanningen om de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of mocht bepaalde informatie op de site ontbreken, zal Resengo NV inspanningen leveren om die zo snel mogelijk te corrigeren.

Resengo NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Onjuistheden op de site kan u aan de beheerder van de site melden.

Alle inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Resengo NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Resengo NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, dat met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

Hyperlinks


De website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of onrechtstreekse verwijzingen die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links worden echter enkel ter informatie gegeven en Resengo NV geeft geen enkele garantie met betrekking tot om het even welke andere website waartoe de gebruiker via deze link toegang zou kunnen hebben.

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert geen goedkeuring van de inhoud ervan.

Resengo NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De bovengenoemde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

 

Voorwaarden voor aankoop Resengo oplossingen

De voorwaarden op deze pagina zijn de voorwaarden als bezoeker van deze website. Dit zijn niet de voorwaarden die geldig zijn indien u als bedrijf of organisatie Resengo oplossingen afneemt. De voorwaarden die daarop van toepassing zijn, zijn steeds terug te vinden via http://voorwaarden.resengo.com

 

Privacybeleid 


Resengo NV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Indien dat wel het geval is, vermelden we aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven.

Lees meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en de verwerking ervan in ons privacybeleid.

 

Het gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dat enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Lees meer over het gebruik van cookies in ons cookiebeleid.

© 2022 – Resengo, alle rechten voorbehouden