Nostradamus

Met de koppeling tussen Nostradamus en Resengo koppel je je online planningssysteem naadloos met je Resengo reserveringssysteem.

Nostradamus ontwikkelt software waarbij de gebruiker centraal staat. Hun formule? Men neme: jouw behoefte en budget. Dat is de basis voor optimale personeelsplanning. Onder de streep: geen onverwacht tegenvallende loonkosten. De foutkans? Die brengen ze terug tot een absoluut minimum. Hoe? Door digitale urenregistratie en koppeling met je verloningspakket.

Nostradamus is een partner van Resengo door makkelijke koppelingen.

 

 

Resengo