Strobbo

Met de koppeling tussen Strobbo en Resengo automatiseer je je personeelsplanning en zie je meteen bij jouw planning hoeveel reservaties er zijn.

Strobbo is een personeelsoplossing die zich focust op automatisatie. Zo automatiseren zij je personeelsplanning, sturen ze automatische Dimona-aangiften en maken ze het mogelijk om contracten digitaal te tekenen. Hun software is ook gekoppeld met de meeste sociaal secretariaten in België zodat je snel en correct je lonen kan doorgeven. Strobbo beschikt ook over een uitgebreide rapportage-module om bijvoorbeeld je kosten met je omzet te gaan vergelijken.

Via de koppeling met Resengo zie je meteen bij jouw planning hoeveel reservaties er zijn.

Resengo