Nostradamus

Met de koppeling tussen Nostradamus en Resengo koppel je je online planningssysteem naadloos met je Resengo reserveringssysteem.

Nostradamus ontwikkelt software waarbij de gebruiker centraal staat. Hun formule? Men neme: jouw behoefte en budget. Dat is de basis voor optimale personeelsplanning. Onder de streep: geen onverwacht tegenvallende loonkosten. De foutkans? Die brengen ze terug tot een absoluut minimum. Hoe? Door digitale urenregistratie en koppeling met je verloningspakket.

Resengo