Het Laatste Tafeltje

Met de koppeling tussen HetLaatsteTafeltje.nl en Resengo beheer je eenvoudig al je reserveringen vanuit één centraal systeem.

Het Laatste Tafeltje is een platform waarop restaurants aanbiedingen plaatsen met een korte of lange inlevertermijn. Via hun website en app staan zij in contact met een groot culinair publiek. Ze brengen graag jouw restaurant onder de aandacht zodat je jouw lege tafeltjes op de juiste moment vult.

Ben je reserveerbaar via HetLaatsteTafeltje.nl? Dan kan je die reserveringen makkelijk in je Resengo laten registreren door deze integratie te activeren.

 

Resengo