Heerlijk.nl

Met de koppeling tussen Heerlijk.nl en Resengo beheer je al je reserveringen eenvoudig vanuit één centraal reserveringssysteem.

Heerlijk.nl is een culinair-, online platform dat restaurants en culinaire liefhebbers samenbrengt. Ze doen er elke dag alles aan om de leukste restaurants te vinden zodat gasten HEERLIJK (met korting) uit eten kunnen gaan. Van Michelinster(ren)restaurant tot leuke brasserie met een ongedwongen sfeer, voor elke gelegenheid bieden zij verschillende soorten restaurants aan.

Voor de restaurants zelf maken zij het met hun platform ook een feest. Ze vullen de lege tafels. Hierdoor vergroten ze de omzet voor restaurants. Het restaurant betaalt alleen een kleine commissie als er daadwerkelijk een culinaire liefhebber via hen bij het restaurant heeft plaatsgenomen. Kortom No Cure no Pay. Zo zorgen ze voor meer naamsbekendheid en reserveringen.

Ben je reserveerbaar via Heerlijk.nl? Dan kan je die reserveringen makkelijk in je Resengo laten registreren door deze integratie te activeren.

Resengo