Groupon

Met de koppeling tussen Groupon en Resengo beheer je al je reserveringen vanuit één centraal reserveringssysteem.

Met Groupon bereik je een enorm publiek van Grouponklanten zonder aanbetaling. Vergroot het merkbewustzijn en behaal winsten met een lokale marketingcampagne die voor jou werkt.

Ben je reserveerbaar via www.groupon.nl? Dan kan je die reserveringen makkelijk in je Resengo laten registreren door deze integratie te activeren.

Resengo